Live Blood Analysis
Live Blood Analysis
Live Blood Analysis
Live Blood Analysis
Live Blood Analysis
Live Blood Analysis
Live Blood Analysis
Live Blood Analysis
Live Blood Analysis
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Live Blood Analysis
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Live Blood Analysis
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Live Blood Analysis
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Live Blood Analysis
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Live Blood Analysis
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Live Blood Analysis
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Live Blood Analysis
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Live Blood Analysis
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Live Blood Analysis

Live Blood Analysis

ราคาปกติ
1,500.00 ฿
ราคาขาย
1,500.00 ฿
ราคาปกติ
ขายหมดแล้ว
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
Contact Clinic

Mastercard
Visa
American Express
Paypal
JCB
VeriSign
100% Verified
SSL Verified Secure

One of the most popular screenings at Bangkok Anti-Aging Center.

The Live Blood Analysis is performed on fresh blood by fingerprick blood test. The characteristics and completeness of red blood cells are then examined through a dark-field microscope.

The specialist will also look for signs of contaminants in the blood, such as heavy metals and mercury. This examination allows for the potential to detect an abnormality beforehand.

Location

Bangkok Anti-Aging Center, Siam branch

8th Floor, Pathumwan Princess Hotel, Wangmai Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok 10330