คอลเลกชัน: Wellness Screenings

สินค้า 39 รายการ
 • Free Health & Wellness Checkup
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  0.00 ฿
  ราคาขาย
  0.00 ฿
  ราคาปกติ
  7,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Brain & Memory Screening Package
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  32,990.00 ฿
  ราคาขาย
  32,990.00 ฿
  ราคาปกติ
  34,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hormone Healthy Plus Program
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  39,800.00 ฿
  ราคาขาย
  39,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  79,600.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Vitamin C Megadose IV Infusion
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  จาก 6,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 6,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ultraglow IV Infusion
  ผู้ขาย
  IV Lyfe
  ราคาปกติ
  จาก 5,500.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 5,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hangover IV Infusion
  ผู้ขาย
  IV Lyfe
  ราคาปกติ
  5,000.00 ฿
  ราคาขาย
  5,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Metabolic Booster IV Infusion
  ผู้ขาย
  IV Lyfe
  ราคาปกติ
  3,800.00 ฿
  ราคาขาย
  3,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Relaxed IV Infusion
  ผู้ขาย
  IV Lyfe
  ราคาปกติ
  3,200.00 ฿
  ราคาขาย
  3,200.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Liver Fortify IV Infusion
  ผู้ขาย
  IV Lyfe
  ราคาปกติ
  3,800.00 ฿
  ราคาขาย
  3,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • City Detox IV Infusion
  ผู้ขาย
  IV Lyfe
  ราคาปกติ
  จาก 4,200.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 4,200.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Vitaglow IV Infusion
  ผู้ขาย
  IV Lyfe
  ราคาปกติ
  3,500.00 ฿
  ราคาขาย
  3,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Recovery IV Infusion
  ผู้ขาย
  IV Lyfe
  ราคาปกติ
  3,200.00 ฿
  ราคาขาย
  3,200.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว