คอลเลกชัน: Vaccinations

Prevention is better than cure. Vaccines were developed to build your body’s natural immunity against diseases, making it one of the most effective ways to prevent diseases.

While vaccinations can protect your health, we care about vaccine safety too. We partner with the most trustworthy hospitals to offer vaccinations both on-premise and delivery for select packages that you can administer yourself in the comfort of your home. We offer a wide range of vaccinations including the Flu Shot, HPV Cervical Cancer vaccine, Pneumococcal and Chickenpox vaccinations.

สินค้า 12 รายการ
 • New Influenza Vaccine Delivered to Your Home (Phuket)
  ผู้ขาย
  Bangkok Hospital Phuket
  ราคาปกติ
  650.00 ฿
  ราคาขาย
  650.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • HPV Vaccine 3 Doses
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  8,600.00 ฿
  ราคาขาย
  8,600.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Cervical Cancer Screening Co-Test
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  3,400.00 ฿
  ราคาขาย
  3,400.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Flu Vaccine Shot at the 60 Second Service Clinic - Special Price 2020
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  950.00 ฿
  ราคาขาย
  950.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Flu Vaccine Shot Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  1,230.00 ฿
  ราคาขาย
  1,230.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Cervical Cancer Vaccine Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  จาก 7,900.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 7,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Herpes Zoster Vaccine Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  7,500.00 ฿
  ราคาขาย
  7,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Pneumococcal Vaccination 23 Adult Package Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  2,700.00 ฿
  ราคาขาย
  2,700.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Pneumococcal Vaccination Adult Package Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  4,070.00 ฿
  ราคาขาย
  4,070.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccine Package Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  1,900.00 ฿
  ราคาขาย
  1,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Chickenpox Vaccine Delivered to Your Home - 2 Doses
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  5,900.00 ฿
  ราคาขาย
  5,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • HPV Vaccine 3 Doses
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  9,790.00 ฿
  ราคาขาย
  9,790.00 ฿
  ราคาปกติ
  9,790.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว