คอลเลกชัน: Vaccinations

สินค้า 10 รายการ
 • HPV Vaccine 3 Doses (Cervarix)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  8,600.00 ฿
  ราคาขาย
  8,600.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Cervical Cancer Screening Co-Test
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  3,400.00 ฿
  ราคาขาย
  3,400.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Flu Shot Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  1,230.00 ฿
  ราคาขาย
  1,230.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Cervical Cancer Vaccine Delivered to Your Home (Gardasil)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  จาก 7,900.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 7,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Herpes Zoster Vaccine Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  7,500.00 ฿
  ราคาขาย
  7,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Pneumococcal Vaccination (Pneumovax) 23 Adult Package Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  2,700.00 ฿
  ราคาขาย
  2,700.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Pneumococcal Vaccination (Prevnar) 13 Adult Package Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  4,070.00 ฿
  ราคาขาย
  4,070.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Diphtheria, tetanus, and pertussis (TdaP) Vaccine Package Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  1,900.00 ฿
  ราคาขาย
  1,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Chickenpox Vaccine Delivered to Your Home - 2 Doses
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  5,900.00 ฿
  ราคาขาย
  5,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • HPV Vaccine 3 Doses (Gardasil)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  9,790.00 ฿
  ราคาขาย
  9,790.00 ฿
  ราคาปกติ
  9,790.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว