คอลเลกชัน: Stem Cell Therapy

สินค้า 6 รายการ
 • Stem Cell Therapy - 300 Million P1 MSCs
  ผู้ขาย
  StemCells 21
  ราคาปกติ
  2,335,000.00 ฿
  ราคาขาย
  2,335,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Stem Cell Therapy - 200 Million P1 MSCs
  ผู้ขาย
  StemCells 21
  ราคาปกติ
  1,800,000.00 ฿
  ราคาขาย
  1,800,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Stem Cell Therapy - 100 Million P1 MSCs
  ผู้ขาย
  StemCells 21
  ราคาปกติ
  1,180,000.00 ฿
  ราคาขาย
  1,180,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Stem Cell Therapy - 50 Million P1 MSCs
  ผู้ขาย
  StemCells 21
  ราคาปกติ
  600,000.00 ฿
  ราคาขาย
  600,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Stem Cell Therapy - 30 Million P1 MSCs
  ผู้ขาย
  StemCells 21
  ราคาปกติ
  365,000.00 ฿
  ราคาขาย
  365,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Stem Cell Treatment Program (1-3 Weeks)
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  590,000.00 ฿
  ราคาขาย
  590,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  755,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว