คอลเลกชัน: Promotions

สินค้า 25 รายการ
 • Free Health & Wellness Checkup at Siam Branch
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  0.00 ฿
  ราคาขาย
  0.00 ฿
  ราคาปกติ
  7,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Body Rejuvenation Program - 4 Sessions (15% off)
  ผู้ขาย
  Intellihealth+ Rejuvenation Clinic
  ราคาปกติ
  64,000.00 ฿
  ราคาขาย
  64,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  76,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Brain Rejuvenation Program - 4 Sessions (20% off)
  ผู้ขาย
  Intellihealth+ Rejuvenation Clinic
  ราคาปกติ
  65,000.00 ฿
  ราคาขาย
  65,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  84,800.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Facial Rejuvenation Program - 4 Sessions (20% off)
  ผู้ขาย
  Intellihealth+ Rejuvenation Clinic
  ราคาปกติ
  92,000.00 ฿
  ราคาขาย
  92,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  116,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Vitamin C Megadose IV - 1 Session (20% off at Siam Branch)
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  4,800.00 ฿
  ราคาขาย
  4,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  6,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Stem Cell Treatment Program (1-3 Weeks)
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  590,000.00 ฿
  ราคาขาย
  590,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  755,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • The Gift of Health
  ผู้ขาย
  Intermedika
  ราคาปกติ
  จาก 5,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 5,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • TRT - Testosterone Replacement Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  42,640.00 ฿
  ราคาขาย
  42,640.00 ฿
  ราคาปกติ
  45,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Hormone Replacement Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  23,990.00 ฿
  ราคาขาย
  23,990.00 ฿
  ราคาปกติ
  25,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Chelation Therapy - 10 Sessions
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  36,000.00 ฿
  ราคาขาย
  36,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  45,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Chelation Therapy - 1 Session (20% off at Siam Branch)
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  4,800.00 ฿
  ราคาขาย
  4,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  6,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Colon Hydrotherapy Cleanse - Buy 1 Get 1
  ผู้ขาย
  Esperance
  ราคาปกติ
  5,500.00 ฿
  ราคาขาย
  5,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  11,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว