คอลเลกชัน: Medical Tests & Screenings

สินค้า 71 รายการ
 • Female Comprehensive Health Checkup (Over 40)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  27,199.00 ฿
  ราคาขาย
  27,199.00 ฿
  ราคาปกติ
  28,070.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Cervical Cancer HPV Vaccine
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  8,600.00 ฿
  ราคาขาย
  8,600.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Hormone Balance Screening
  ผู้ขาย
  Lyfe Medical Wellness Phuket
  ราคาปกติ
  7,400.00 ฿
  ราคาขาย
  7,400.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Hormone Balance Screening
  ผู้ขาย
  Lyfe Medical Wellness Phuket
  ราคาปกติ
  8,900.00 ฿
  ราคาขาย
  8,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Cancer Screening
  ผู้ขาย
  Lyfe Medical Wellness Phuket
  ราคาปกติ
  13,500.00 ฿
  ราคาขาย
  13,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Cancer Screening
  ผู้ขาย
  Lyfe Medical Wellness Phuket
  ราคาปกติ
  13,100.00 ฿
  ราคาขาย
  13,100.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Egg Freezing Package
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  200,000.00 ฿
  ราคาขาย
  200,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Heart Screening Package (Calcium Snoring CT)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  5,500.00 ฿
  ราคาขาย
  5,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Comprehensive Anti-Aging Program (Over 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  72,100.00 ฿
  ราคาขาย
  72,100.00 ฿
  ราคาปกติ
  103,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Comprehensive Anti-Aging Program (Over 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  70,000.00 ฿
  ราคาขาย
  70,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  100,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Comprehensive Anti-Aging Program (Under 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  65,800.00 ฿
  ราคาขาย
  65,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  94,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Comprehensive Anti-Aging Program (Under 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  67,550.00 ฿
  ราคาขาย
  67,550.00 ฿
  ราคาปกติ
  96,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว