คอลเลกชัน: Male Health Screenings

Even if you feel fine, you should still see your provider for regular checkups. These visits can help you avoid problems in the future. For example, the only way to find out if you have high blood pressure is to have it checked regularly since there are no symptoms in the early stages. 

The packages and programs below have been curated specifically for men. 

สินค้า 22 รายการ
 • Athletic Performance Checkup Program
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  15,580.00 ฿
  ราคาขาย
  15,580.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Free Health & Wellness Checkup
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  0.00 ฿
  ราคาขาย
  0.00 ฿
  ราคาปกติ
  7,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hormone Balance Screening Panel
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  19,500.00 ฿
  ราคาขาย
  19,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  18,950.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hormone Evaluation Package - 1 Month Basic
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  23,490.00 ฿
  ราคาขาย
  23,490.00 ฿
  ราคาปกติ
  25,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hormone Evaluation Program - 3 Month Executive
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  42,260.00 ฿
  ราคาขาย
  42,260.00 ฿
  ราคาปกติ
  45,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Liver Function Support Package
  ผู้ขาย
  Esperance
  ราคาปกติ
  2,000.00 ฿
  ราคาขาย
  2,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  8,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Comprehensive Advance Checkup
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  28,410.00 ฿
  ราคาขาย
  28,410.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Comprehensive Checkup
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  24,760.00 ฿
  ราคาขาย
  24,760.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Executive Anti-Aging Program (Over 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  69,490.00 ฿
  ราคาขาย
  69,490.00 ฿
  ราคาปกติ
  71,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Executive Anti-Aging Program (Under 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  64,490.00 ฿
  ราคาขาย
  64,490.00 ฿
  ราคาปกติ
  65,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Executive Health Checkup
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  12,215.00 ฿
  ราคาขาย
  12,215.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Executive Wellness Checkup (40-50 years old)
  ผู้ขาย
  Bangkok Hospital
  ราคาปกติ
  15,200.00 ฿
  ราคาขาย
  15,200.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว