คอลเลกชัน: Male Health Screenings

Even if you feel fine, regular check-ups are necessary—these visits can help you avoid problems in the future. It’s important for men to take a proactive approach to their personal health.

Tests that should be on the priority list for men include not only blood pressure and cholesterol but also regular diabetes screening and testosterone levels. The most common cancers amongst men to be screened for are prostate cancer, skin, lung, and colorectal.  In the case of high blood pressure, get checked regularly since there are no symptoms in the early stages. 

Choose the male health check-up program that best fits your age and health status. 

สินค้า 23 รายการ
 • Athletic Performance Checkup Program
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  15,580.00 ฿
  ราคาขาย
  15,580.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hormone Balance Screening Panel
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  19,500.00 ฿
  ราคาขาย
  19,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hormone Evaluation Package - 1 Month Basic
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  23,490.00 ฿
  ราคาขาย
  23,490.00 ฿
  ราคาปกติ
  25,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hormone Evaluation Program - 3 Month Executive
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  42,260.00 ฿
  ราคาขาย
  42,260.00 ฿
  ราคาปกติ
  45,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Cancer Screening
  ผู้ขาย
  Lyfe Medical Wellness Phuket
  ราคาปกติ
  13,100.00 ฿
  ราคาขาย
  13,100.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Comprehensive Advance Checkup
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  28,410.00 ฿
  ราคาขาย
  28,410.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Comprehensive Anti-Aging Program (Over 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  70,000.00 ฿
  ราคาขาย
  70,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  100,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Comprehensive Anti-Aging Program (Under 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  65,800.00 ฿
  ราคาขาย
  65,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  94,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Comprehensive Checkup
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  24,760.00 ฿
  ราคาขาย
  24,760.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Executive Anti-Aging Program (Over 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  69,490.00 ฿
  ราคาขาย
  69,490.00 ฿
  ราคาปกติ
  71,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Executive Anti-Aging Program (Under 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  64,490.00 ฿
  ราคาขาย
  64,490.00 ฿
  ราคาปกติ
  65,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Executive Health Checkup
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  12,215.00 ฿
  ราคาขาย
  12,215.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว