คอลเลกชัน: IV Therapy

สินค้า 21 รายการ
 • IV Gut Health
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 9,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 9,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Toxic Chelation
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Brain Health
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Liver Detox
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Antioxidant Booster
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Metabolism Booster
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 6,500.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 6,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Beauty Refresh
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 6,500.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 6,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Immune Myer
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 6,500.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 6,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Immune Hi-C
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ultraglow IV Infusion
  ผู้ขาย
  IV Lyfe
  ราคาปกติ
  จาก 5,500.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 5,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hangover IV Infusion
  ผู้ขาย
  IV Lyfe
  ราคาปกติ
  4,900.00 ฿
  ราคาขาย
  4,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  5,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Metabolic Booster IV Infusion
  ผู้ขาย
  IV Lyfe
  ราคาปกติ
  3,800.00 ฿
  ราคาขาย
  3,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว