คอลเลกชัน: Hormone Replacement Therapy (HRT)

The benefits of Hormone Replacement Therapy (HRT) and Testosterone  Replacement Therapy (TRT) include not only reducing menopausal symptoms in women and improving sexual function for men but can also relieve other symptoms including fatigue, weight gain, depression, lack of energy, poor brain focus and sleep. 

The HRT & TRT packages and screenings below have been curated for 

 • Women with concerns about PERI-MENOPAUSE
 • Women with concerns of EARLY MENOPAUSE
 • Women with concerns about LOW ESTROGEN AND PROGESTERONE LEVELS
 • Men with concerns about LOW TESTOSTERONE LEVELS
 • Men and women with interest in safe Bio-Identical Hormone Replacement
สินค้า 11 รายการ
 • Hormone Screening Panel
  ผู้ขาย
  Bangkok Hospital Phuket
  ราคาปกติ
  13,700.00 ฿
  ราคาขาย
  13,700.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Hormone Balance Screening
  ผู้ขาย
  Lyfe Medical Wellness Phuket
  ราคาปกติ
  7,400.00 ฿
  ราคาขาย
  7,400.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Hormone Balance Screening
  ผู้ขาย
  Lyfe Medical Wellness Phuket
  ราคาปกติ
  8,900.00 ฿
  ราคาขาย
  8,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Healthy Hormone Plus Program
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  27,860.00 ฿
  ราคาขาย
  27,860.00 ฿
  ราคาปกติ
  39,800.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • TRT Consultation with Dr. Erik Fleischman (1 hour)
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  3,000.00 ฿
  ราคาขาย
  3,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  4,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Hormone Replacement Program
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  35,000.00 ฿
  ราคาขาย
  35,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • TRT - Testosterone Replacement Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  45,000.00 ฿
  ราคาขาย
  45,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Hormone Replacement Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  23,990.00 ฿
  ราคาขาย
  23,990.00 ฿
  ราคาปกติ
  25,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hormone Balance Screening Panel
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  19,500.00 ฿
  ราคาขาย
  19,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hormone Evaluation Program - 3 Month Executive
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  42,260.00 ฿
  ราคาขาย
  42,260.00 ฿
  ราคาปกติ
  45,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hormone Evaluation Package - 1 Month Basic
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  23,490.00 ฿
  ราคาขาย
  23,490.00 ฿
  ราคาปกติ
  25,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว