คอลเลกชัน: Hormone Replacement Therapy (HRT)

The benefits of Hormone Replacement Therapy (HRT) and Testosterone  Replacement Therapy (TRT) include not only reducing menopausal symptoms in women and improving sexual function for men but can also relieve other symptoms including fatigue, weight gain, depression, lack of energy, poor brain focus and sleep. 

The HRT & TRT packages and screenings below have been curated for 

 • Women with concerns about PERI-MENOPAUSE
 • Women with concerns of EARLY MENOPAUSE
 • Women with concerns about LOW ESTROGEN AND PROGESTERONE LEVELS
 • Men with concerns about LOW TESTOSTERONE LEVELS
 • Men and women with interest in safe Bio-Identical Hormone Replacement
สินค้า 15 รายการ
 • Hormone Healthy Plus Program
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  39,800.00 ฿
  ราคาขาย
  39,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  79,600.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Executive Anti-Aging Program (Over 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  73,790.00 ฿
  ราคาขาย
  73,790.00 ฿
  ราคาปกติ
  75,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Executive Anti-Aging Program (Under 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  66,900.00 ฿
  ราคาขาย
  66,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  68,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • TRT Consultation with Dr. Erik Fleischman (1 hour)
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  3,000.00 ฿
  ราคาขาย
  3,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  4,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Brain Fog Screening Package
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  10,800.00 ฿
  ราคาขาย
  10,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  12,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Executive Anti-Aging Program (Under 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  64,490.00 ฿
  ราคาขาย
  64,490.00 ฿
  ราคาปกติ
  65,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Fertility Screening Package
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  9,130.00 ฿
  ราคาขาย
  9,130.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Longevity Index Screening Program
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  46,990.00 ฿
  ราคาขาย
  46,990.00 ฿
  ราคาปกติ
  48,800.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Hormone Replacement Program
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  35,000.00 ฿
  ราคาขาย
  35,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Executive Anti-Aging Program (Over 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  69,490.00 ฿
  ราคาขาย
  69,490.00 ฿
  ราคาปกติ
  71,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • TRT - Testosterone Replacement Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  42,640.00 ฿
  ราคาขาย
  42,640.00 ฿
  ราคาปกติ
  45,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Hormone Replacement Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  23,990.00 ฿
  ราคาขาย
  23,990.00 ฿
  ราคาปกติ
  25,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว