คอลเลกชัน: Genetic Testing

Genetic testing, also known as DNA testing, is a type of medical test that identifies changes in chromosomes, genes, or proteins. As a result of this new technology, we are now able to be one step ahead to tackle any health risks and reveal the root cause of any illness.

Genetic testing also helps estimate your chance of developing cancer in your lifetime. It does this by searching for mutations. For example, genetic testing for hereditary breast and ovarian cancer looks for mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes.

Noninvasive prenatal tests (NIPT) can screen for trisomy 21 (Down syndrome) and other chromosomal abnormalities—as well as the sex of your baby—as early as nine weeks into your pregnancy, and with a high degree of accuracy.

สินค้า 11 รายการ
 • Nutrigenomics Screening
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  6,500.00 ฿
  ราคาขาย
  6,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • DNA Scientific Core Panels
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 20,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 20,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) + Microdeletion
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  29,750.00 ฿
  ราคาขาย
  29,750.00 ฿
  ราคาปกติ
  35,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • NIPT (Non-Invasive Prenatal Test)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  15,900.00 ฿
  ราคาขาย
  15,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  18,600.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Genetic Carrier Screening for Female
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  21,930.00 ฿
  ราคาขาย
  21,930.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Genetic Carrier Screening for Couples
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  39,930.00 ฿
  ราคาขาย
  39,930.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Genetic Cancer Screening
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  17,630.00 ฿
  ราคาขาย
  17,630.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Genetic Heart Screening
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  17,630.00 ฿
  ราคาขาย
  17,630.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Genetic Cancer and Heart Screening
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  27,080.00 ฿
  ราคาขาย
  27,080.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • PGx Panel - myDNA Medication Test
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  5,500.00 ฿
  ราคาขาย
  5,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • DNA Wellness Panel
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  15,500.00 ฿
  ราคาขาย
  15,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  15,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว