คอลเลกชัน: Female Health Screenings

Health screenings for women are recommended starting from the age of 18 with increasing frequency and complexity of screenings as you age. You should visit your healthcare provider for checkups even if you are healthy. The purpose of these visits is to:

 • Screen for medical issues
 • Assess your risk for future medical problems
 • Encourage a healthy lifestyle
 • Immunize and update vaccinations 

Cervical cancer screening for women, for example, starts at age 21 and an annual mammogram screening is highly recommended for women from the age of 40. As is a hormone balance screening during the early stages of menopause. If you want to stay on top of your health, no matter what your age, it's important to have regular health checkups. 

สินค้า 30 รายการ
 • Breast Cancer Screening - Mammogram and Ultrasound Package
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  5,500.00 ฿
  ราคาขาย
  5,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Cervical Cancer HPV Vaccine
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  8,600.00 ฿
  ราคาขาย
  8,600.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Cervical Cancer Screening Co-Test
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  3,400.00 ฿
  ราคาขาย
  3,400.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Cervical Cancer Vaccine Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  จาก 7,900.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 7,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Egg Freezing Package
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  200,000.00 ฿
  ราคาขาย
  200,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Cancer Screening
  ผู้ขาย
  Lyfe Medical Wellness Phuket
  ราคาปกติ
  13,500.00 ฿
  ราคาขาย
  13,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Comprehensive Advance Checkup (Over 40)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  32,290.00 ฿
  ราคาขาย
  32,290.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Comprehensive Advance Checkup (Under 40)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  27,050.00 ฿
  ราคาขาย
  27,050.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Comprehensive Anti-Aging Program (Over 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  72,100.00 ฿
  ราคาขาย
  72,100.00 ฿
  ราคาปกติ
  103,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Comprehensive Anti-Aging Program (Under 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  67,550.00 ฿
  ราคาขาย
  67,550.00 ฿
  ราคาปกติ
  96,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Comprehensive Health Checkup (Over 40)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  27,199.00 ฿
  ราคาขาย
  27,199.00 ฿
  ราคาปกติ
  28,070.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Comprehensive Health Checkup (Under 40)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  21,910.00 ฿
  ราคาขาย
  21,910.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว