คอลเลกชัน: Detox Programs

The body's six organs of detox are the liver, kidneys, lungs, lymph, colon, and skin. The right cleanses and detox programs can give your organs a helping hand to eliminate toxins restoring your body's natural self-healing abilities and provide that boost your body needs to function at the most optimal level. 

The first step is to identify the toxicity levels present in your body with a heavy metal screening and then you can choose a detox package such as Chelation Therapy, Ozone Therapy, Colon Hydrotherapy or a wide range of IV Infusions to suit your needs. You will come out of the session feeling refreshed and recharged, while your body gets the chance to relax and repair.

สินค้า 12 รายการ
 • Toxic Heavy Metal Screening
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  11,200.00 ฿
  ราคาขาย
  11,200.00 ฿
  ราคาปกติ
  16,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • City Detox IV Infusion
  ผู้ขาย
  IV Lyfe
  ราคาปกติ
  จาก 4,200.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 4,200.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ozone Therapy
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  6,000.00 ฿
  ราคาขาย
  6,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Gut Health
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 9,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 9,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Toxic Chelation
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Liver Detox
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Liver Function Support Package
  ผู้ขาย
  Esperance
  ราคาปกติ
  2,000.00 ฿
  ราคาขาย
  2,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  8,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ozone Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  จาก 6,500.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 6,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • NAD+ IV Infusion Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  จาก 9,900.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 9,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  12,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Chelation Detox Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  จาก 6,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 6,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Colon Hydrotherapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  จาก 5,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 5,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Colon Hydrotherapy Cleanse
  ผู้ขาย
  Esperance
  ราคาปกติ
  5,500.00 ฿
  ราคาขาย
  5,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  12,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว