คอลเลกชัน: Promotions

สินค้า 16 รายการ
 • Colon Hydrotherapy Cleanse
  ผู้ขาย
  Esperance
  ราคาปกติ
  5,500.00 ฿
  ราคาขาย
  5,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  12,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Food Intolerance Screening
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  18,060.00 ฿
  ราคาขาย
  18,060.00 ฿
  ราคาปกติ
  25,800.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Comprehensive Anti-Aging Program (Over 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  70,000.00 ฿
  ราคาขาย
  70,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  100,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Comprehensive Anti-Aging Program (Under 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  65,800.00 ฿
  ราคาขาย
  65,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  94,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ultraformer III Anti-Aging Skin Therapy
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 10,850.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 10,850.00 ฿
  ราคาปกติ
  31,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Body Rejuvenation Program - 4 Sessions (15% off)
  ผู้ขาย
  Intellihealth+ Rejuvenation Clinic
  ราคาปกติ
  64,000.00 ฿
  ราคาขาย
  64,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  76,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Brain Rejuvenation Program - 4 Sessions (20% off)
  ผู้ขาย
  Intellihealth+ Rejuvenation Clinic
  ราคาปกติ
  65,000.00 ฿
  ราคาขาย
  65,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  84,800.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Facial Rejuvenation Program - 4 Sessions (20% off)
  ผู้ขาย
  Intellihealth+ Rejuvenation Clinic
  ราคาปกติ
  92,000.00 ฿
  ราคาขาย
  92,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  116,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Stem Cell Treatment Program (1-3 Weeks)
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  590,000.00 ฿
  ราคาขาย
  590,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  755,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Brain & Memory Screening Package
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  32,990.00 ฿
  ราคาขาย
  32,990.00 ฿
  ราคาปกติ
  34,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Brain Fog Screening Package
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  10,800.00 ฿
  ราคาขาย
  10,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  12,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Executive Anti-Aging Program (Under 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  66,900.00 ฿
  ราคาขาย
  66,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  68,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว