คอลเลกชัน: Promotions

สินค้า 24 รายการ
 • Male Comprehensive Anti-Aging Program (Over 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  70,000.00 ฿
  ราคาขาย
  70,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  100,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Comprehensive Anti-Aging Program (Under 40)
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  65,800.00 ฿
  ราคาขาย
  65,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  94,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Body Rejuvenation Program - 4 Sessions (15% off)
  ผู้ขาย
  Intellihealth+ Rejuvenation Clinic
  ราคาปกติ
  64,000.00 ฿
  ราคาขาย
  64,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  76,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Brain Rejuvenation Program - 4 Sessions (20% off)
  ผู้ขาย
  Intellihealth+ Rejuvenation Clinic
  ราคาปกติ
  65,000.00 ฿
  ราคาขาย
  65,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  84,800.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Facial Rejuvenation Program - 4 Sessions (20% off)
  ผู้ขาย
  Intellihealth+ Rejuvenation Clinic
  ราคาปกติ
  92,000.00 ฿
  ราคาขาย
  92,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  116,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Longevity Index Screening Program
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  48,800.00 ฿
  ราคาขาย
  48,800.00 ฿
  ราคาปกติ
  97,600.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Comprehensive Health Checkup (Over 40)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  27,199.00 ฿
  ราคาขาย
  27,199.00 ฿
  ราคาปกติ
  28,070.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Executive Health Checkup
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  14,260.00 ฿
  ราคาขาย
  14,260.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Comprehensive Health Checkup (Under 40)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  21,910.00 ฿
  ราคาขาย
  21,910.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Comprehensive Advance Checkup (Under 40)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  27,050.00 ฿
  ราคาขาย
  27,050.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Comprehensive Advance Checkup (Over 40)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  32,290.00 ฿
  ราคาขาย
  32,290.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Executive Wellness Program
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  24,500.00 ฿
  ราคาขาย
  24,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว