คอลเลกชัน: Coronavirus (COVID-19)

If you suspect you may be at risk for COVID-19, getting tested is the next step. The RT-PCR is the most effective test, offering accuracy of 90% or more.

Staying protected against COVID-19 also comes in the form of a healthy immune system. For people who do not have high immunity naturally and are prone to falling sick, there are safe and effective treatments available to boost their immunity and provide a stronger defense against COVID-19 and other viruses. 

สินค้า 11 รายการ
 • Immune System Fighter Package
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 10,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 10,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  12,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Covid-19 Test (PCR)
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  7,500.00 ฿
  ราคาขาย
  7,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Immune Status Screening
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  7,000.00 ฿
  ราคาขาย
  7,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Coronavirus Super Immune Programs
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  จาก 25,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 25,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  31,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Immune System Defense Supplement
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 3,200.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 3,200.00 ฿
  ราคาปกติ
  4,400.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Immune System Fighter Plus Package
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 13,200.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 13,200.00 ฿
  ราคาปกติ
  16,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Vitamin C Megadose IV Infusion
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  จาก 6,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 6,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Immune Myer
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 6,500.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 6,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • IV Immune Hi-C
  ผู้ขาย
  VitalLife Scientific Wellness Center
  ราคาปกติ
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 8,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Vitamin Immune Booster
  ผู้ขาย
  Bangkok Hospital Phuket
  ราคาปกติ
  899.00 ฿
  ราคาขาย
  899.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Alternative Hospital Quarantine Wellness Programs
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  จาก 96,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 96,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว