คอลเลกชัน: Cancer Screenings

Early detection saves lives. It all starts with a screening, even before symptoms start to show. As the second leading cause of death globally, cancer is not to be taken lightly.

Cancer screenings make it possible to detect any future health risks, potentially saving you from a hefty bill for complex treatments that you were not prepared for—but most importantly, saving your life. 

สินค้า 12 รายการ
 • Cervical Cancer HPV Vaccine
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  8,600.00 ฿
  ราคาขาย
  8,600.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Cancer Screening
  ผู้ขาย
  Lyfe Medical Wellness Phuket
  ราคาปกติ
  13,500.00 ฿
  ราคาขาย
  13,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Cancer Screening
  ผู้ขาย
  Lyfe Medical Wellness Phuket
  ราคาปกติ
  13,100.00 ฿
  ราคาขาย
  13,100.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Genetic Cancer Screening
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  17,630.00 ฿
  ราคาขาย
  17,630.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Genetic Cancer and Heart Screening
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  27,080.00 ฿
  ราคาขาย
  27,080.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • HPV Vaccine 3 Doses
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  9,790.00 ฿
  ราคาขาย
  9,790.00 ฿
  ราคาปกติ
  9,790.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Cervical Cancer Screening Co-Test
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  3,400.00 ฿
  ราคาขาย
  3,400.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Preventative Cancer Risk Screening
  ผู้ขาย
  Esperance
  ราคาปกติ
  18,760.00 ฿
  ราคาขาย
  18,760.00 ฿
  ราคาปกติ
  26,800.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Male Preventative Cancer Risk Screening
  ผู้ขาย
  Esperance
  ราคาปกติ
  18,760.00 ฿
  ราคาขาย
  18,760.00 ฿
  ราคาปกติ
  26,800.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Breast Cancer Screening - Mammogram and Ultrasound Package
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  5,500.00 ฿
  ราคาขาย
  5,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Low-Dose CT Lung Cancer Screening
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  7,500.00 ฿
  ราคาขาย
  7,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Cervical Cancer Vaccine Delivered to Your Home
  ผู้ขาย
  Bumrungrad International Hospital
  ราคาปกติ
  จาก 7,900.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 7,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว