คอลเลกชัน: Bangkok Anti-Aging Center

สินค้า 17 รายการ
 • Health & Wellness Checkup
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  7,500.00 ฿
  ราคาขาย
  7,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Vitamin C Megadose IV Infusion
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  จาก 6,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 6,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Stem Cell Treatment Program (1-3 Weeks)
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  590,000.00 ฿
  ราคาขาย
  590,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  755,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • TRT Consultation with Dr. Erik Fleischman (1 hour)
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  3,000.00 ฿
  ราคาขาย
  3,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  4,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Chelation Detox Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  จาก 6,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 6,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Live Blood Analysis
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  1,500.00 ฿
  ราคาขาย
  1,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • TRT - Testosterone Replacement Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  45,000.00 ฿
  ราคาขาย
  45,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Female Hormone Replacement Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  23,990.00 ฿
  ราคาขาย
  23,990.00 ฿
  ราคาปกติ
  25,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Colon Hydrotherapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  จาก 5,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 5,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Consultation with Dr. Erik Fleischman (1 hour)
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  3,000.00 ฿
  ราคาขาย
  3,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  4,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • NAD+ IV Infusion Therapy
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  จาก 9,900.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 9,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  12,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Knee Regeneration Packages
  ผู้ขาย
  Bangkok Anti-Aging Center
  ราคาปกติ
  จาก 12,500.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 12,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  12,500.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว